Tag Archives: 金門縣政府

金門縣政府所屬機關新任首長佈達交接典禮7/16舉行

【記者吳旻高、湖明嬛/金門報導】

金門縣政府謹訂於109年7月16日(星期四)上午8時30分假大禮堂會議室舉行109年度所屬機關原新任首長佈達交接典禮,新任主官共計1位,相關人事命令於109年7月16日生效。

金門縣家庭教育中心新任主任由王麗娟出任。王麗娟主任現年53歲,國立金門大學中國大陸研究所碩士畢業,公務人員升官等考試薦任考試一般行政類科考試及格,歷任福建省金門縣立社會教育館及金門縣立文化中心幹事、金門縣文化局課員、金門縣物資處及採購招標所課長及金門縣政府教育處科長等職務。